Vážení návštěvníci,

pokud chcete přispět na léčbu a zkvalitnění života Vladislava, pak bylo zřízeno zvláštní bankovní konto

2500014344/7940

u Waldvierter Sparkase von 1842, Karlovo náměstí 42/53, Třebíč.

Osvědčení o konání této veřejné sbírky podle par. 5 odst. 1 a 2 zákona o veřejných sbírkách najdete zde.

Další informace k organizaci sbírky najdete na www.forjane.cz 

Dárci, kteří Vladislavovi přispějí finančním darem, si mohou uplatnit platná daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby:

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:

od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Potvrzení, které slouží jako doklad o přijetí daru Vám rádi pošleme. Napište na forjane@forjane.cz a uveďte své jméno, příjmení a adresu, IČ nebo datum narození. Potvrzení Vám pošleme, jakmile Váš příspěvek dorazí na účet.

Žádáte-li potvrzení o přijetí daru, který byl zaslán složenkou přes Českou poštu, napište nám na email a zašlete naskenovanou kopii ústřižku složenky o zaplacení a Vaše datum narození.

 

Všem návštěvníkům děkuji za podporu a dárcům za každý, i minimální, příspěvek.